ธุรกิจสปา คืออะไร สปาผ่อนคลาย สปาความงาม

สปา คืออะไร ประวัติความเป็นมาอย่างไร !!

องค์ความรู้ของสปา

คำว่า SPA เป็นรากศัพท์มาจากภาษาลาติน (Sanus Per Aquam) หมายความว่า การดูแลสุขภาพโดยการใช้น้ำซึ่งช่วยให้มีสุขภาพที่ดีและผ่อนคลาย

สปา หมายถึง การบำบัดแบบองค์รวมที่เน้นการป้องกันการเจ็บป่วยมากกว่าการรักษาด้วยน้ำภายใต้การดูแลของนักบำบัด แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเป็นสถานที่ในการพักผ่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งสุขภาพองค์รวมที่ดี ควบคู่ไปกับการบำบัดด้วยวิธีการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ 

โดยใช้ศาสตร์สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส เป็นปัจจัยที่สร้างภาสะสมดุลระหว่างร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ อารมณ์

สปาจึงเป็นส่วนผสมของศาสตร์และศิลป์แห่งการบำบัดเพื่อสุขภาพที่รวมเอาหลักการของประสาทสัมผัสทั้ง 5 เข้าไว้ด้วยกัน

ธุรกิจสปา คืออะไร ประวัติความเป็นมาอย่างไร !!

ธุรกิจสปา นวดผ่อนคลาย พนักงานแต่งกายสุภาพ

รูป คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา เช่น เครื่องแบบพนักงาน จำเป็นต้องรัดกุม และไม่หวือหวาจนเกินไป โดยรักษาความสวยงาม และความคล่องตัวของพนักงานในการทำงานรูปแบบอาคารการตกแต่งสวน การสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลาย เพิ่มความสดใส สดชื่น ให้กับสถานที่ด้วยสีเขียวจากต้นไม้นานาชนิด แต่งแต้มด้วยสีสันสวยๆ ของดอกไม้ ฯลฯ

ชา กาแฟ สปา ผ่อนคลาย เครื่องดื่ม ธุรกิจสปา

รส คือ การกินอาหารแบบสปาควิซีน ซึ่งถือเป็นการบำบัดร่างกายวิธีหนึ่ง ด้วยการกินอาหารสุขภาพถูกสัดส่วนตามที่ร่างกายต้องการ โดยเฉพาะผักและผลไม้สดควรมีปริมาณมาก วัตถุดิบที่นำมาปรุงต้องสดจากไร่ไร้สารพิษ และดูน่ากิน แม้แต่การดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรอุ่นๆ เช่น น้ำขิง ชาเขียว ฯลฯ แต่ละแก้วล้วนมีสรรพคุณช่วยขับสารพิษที่ตกค้างภายในให้สลายออกมา

ธุรกิจสปา นวดโดยใช้น้ำมันหอมระเหย

กลิ่น คือ การใช้ศาสตร์และศิลป์แห่งคันธบำบัด (Aromatherapy) ซึ่งเป็นกระบวนการและวิธีการในการส่งเสริมสุขภาพ และบำบัดรักษาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ของมนุษย์ด้วยกลิ่นหอมและน้ำมันระเหย ที่สกัดได้จากส่วนต่างๆ ของ พืชสมุนไพรไทย เช่น ดอก ใบ ราก ผล เปลือกไม้ ยางไม้ และกลิ่นหอมที่ได้จากสัตว์ เป็นต้น

สปาโดยใช้กลิ่นบำบัด ผ่อนคลาย ธุรกิจสปา

เสียง คือ การได้ฟังดนตรีเบาสบายแนว Spiritual music หรือเป็นเสียงเลียนแบบธรรมชาติ อาทิ เสียงน้ำไหล เสียงน้ำหยก เสียงคลื่นลม หรือเสียงนกร้อง เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้สอดคล้องกบลมกลืน รู้สึกผ่อนคลายกับท่วงทำนอง

การนวดสปา การสัมผัส ผ่อนคลาย

สัมผัส คือ การได้รับสัมผัสที่อ่อนโยน ทะนุถนอม จาก Spa Therapist ในการให้บริการนวด การทำทรีทเม้นต์ต่างๆ เพื่อบำบัดร่างกายและจิตใจให้เข้าสู่ภวังค์ นำสู่การผ่อนคลายอย่างล้ำลึก 

สปา คืออะไร ประวัติความเป็นมาอย่างไร !!

ประวัติความเป็นมาของสปา 

สปามีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัย กรีก โรมัน ที่มีการทำพิธีกรรมทางศาสนาด้วยการชำระล้างร่างกายจิตใจ และจิตวิญญาณด้วยน้ำ โดยมีการนำศาสตร์ของอโรมาเทอราพีใช้บำบัดสุขภาพแบบองค์รวม 

ถือได้ว่าชาวโรมันเป็นผู้ที่มีรสนิยมในการใช้ชีวิตอย่างมาก การอาบน้ำพุร้อนถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะใช้ทั้งการอาบทำความสะอาดร่างกายแล้วยังใช้ดูแลสุขภาพที่ดีอีกด้วย การวดด้วยน้ำมันหอมระเหยในกลุ่มชนสูงเป็นสิ่งที่กระทำกันแพร่หลาย

คำว่า สปา ถือว่าก่อกำเนิดราวศตวรรษที่ 17 มาจากเมืองเล็กๆ ในประเทศเบลเยี่ยมที่ตั้งอยู่ในดินแดนที่ เรียกว่า เทือกเขาแห่งอาร์เดนเนส (Ardenes Mountains) ที่มีน้ำพุร้อนใช้ในการดูแลสุขภาพ เมืองนี้ได้รับการขนานนามว่า “Gem of the Adennes” การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมยังรวมถึงการทำสมาธิ การฝึกลมหายใจ การออกกำลังกาย วิธีการเหล่านี้จะช่วยในการลดระดับความเครียดได้

ประเทศไทย มีจุดเด่นอยู่ที่การบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติโดยเฉพาะการนวดที่มีหลักฐานที่ปรากฎอยู่ในสำหรับประเภทศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง ขุดพบที่ป่ามะม่วง จังหวัดสุโขทัย 

เมื่อถึงยุคสมัยกรุงศรีอุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระรารายณ์มหาราช การแพทย์แผนไทยรุ่งเรืองมากโดยเฉพาะการนวดไทย ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถได้มีการแบ่งส่วนราชการด้านการแพทย์แผนไทยให้มีกรมหมอนวด 

ศาสตร์การนวดไทยบางส่วนได้สูญหายไปจากการเกิดภาวะสงครามสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปนดให้ปั้นรูปฤาษีดัดตนครบ 80 ท่า และจารึกสรรพวิชาการนวดไทยลงบนแผ่นหินอ่อน 60 ภาพ แสดงถึงจุดนวดอย่างละเอียดประดับบนผนังศาลารายและบนเสาภายในวัดโพธิ์

องค์ประกอบของสปา ธุรกิจสปา

องค์ประกอบของสปา

ตามคำนิยามของ The International SPA Association ( ISPA ) สปา ประกอบไปด้วยปัจจัยสำคัญ 10 ประการ ได้แก่ 

  1. น้ำ (Water) สามารถนำพไปใช้ได้หลายรูปแบบทั้งภายใน เช่น การดื่ม การกิน และภายนอก เช่น การอบ การแช่ หรือการนำมาเป็นส่วนประกอบในการบริการและการตกแต่งสถานที่
  2. การบำรุง (Nourishment) เช่น อาหารสุขภาพ เครื่องดื่มสมุนไพร และสารอาหารบำรุงต่างๆ 
  3. การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย ( Movement, Exercise & Fitness ) การเคลื่อนไหวในท่าทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ กัน สร้างความกระปรี้กระเปร่า เพิ่มพลังงาน เช่น ออกกำลังกาย แบบต่างๆ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ บริการห้องออกกำลังกาย 
  4. การสัมผัส ( Touch ) เช่น การนวดและการสัมผัสที่สื่อสารความรู้สึกต่างๆ ให้ความรู้สึกที่อบอุ่น ผ่อนคลาย และบำบัดอาการปวดเมื่อย
  5. การบำบัดร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ( Body, Mind & Spirit ) กิจกรรมสุขภาพที่บูรณาการระหว่างความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่างกาย ความคิด จิตใจ และจิตวิญญาณกับสภาพแวดล้อม
  6. ศาสตร์ด้านความงาม ( Aesthetics ) การบำรุงรักษาความงามกับกระบวนการทที่ใช้ผลิตภัณฑ์พืชพรรณธรรมชาติ สมุนไพรต่างๆ ที่มีผลกับร่างกายมนุษย์
  7. สภาพแวดล้อม ( Environment ) สถานที่ตั้งประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม การออกแบบตกแต่ง รูปแบบบรรยากาศดี ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย
  8. การแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม ( Art, Culture, & Social ) เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่สร้างความสุนทรี และประทับใจในเวลาที่ได้พักผ่อน และมีสังคมที่ดีกับมิตรสหาย
  9. เวลา และจังหวะ ( Time, Space, Rhythms ) ตระหนักถึงการใช้เวลาและจังหวะชีวิตที่ได้ดูแลสุขภาพให้แก่ตนเอง มีเวลาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพโดยสอดคล้องกับวงจรธรรมชาติ
  10. ระบบการบริหารจัดการที่ดี ( Managenment and Operation System ) มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ

สามารถติดตามรับชม รีวิวสอนนวดหน้า นวดหน้าเรียว หน้าเด็ก หน้าใส อ่อนวัย ความรู้ด้านสุขภาพและความงาม  ได้ที่ https://youtube.com/channel/UC17UE6WZgVyZ5wykxu11Bzg

โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงาม

 หรือช่อง YouTube:  โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงาม โดย อ.แอ๊ด  

อาจารย์แอ๊ดสอนนวดหน้าเรียว ยกกระชับ

เปิดสอนนวดหน้า สปา นวดไทย ความงามครบวงจร  หลักสูตรที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจความสวยความงามตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการสอนอันดับ 1 มากกว่า 19 ปี ได้รับการรับรอง 4 กระทรวง เปิดร้าน สมัครงานในไทย สมัครงานต่างประเทศ อาชีพเสริม ขึ้นทะเบียน สบส. ได้ 100%

สอบถามเพิ่มเติม โทร : 083-982-6422, 080-932-9249   หรือ Line : @Masteradd  

Website : https://masteradd.academy/

สอบถามเพิ่มเติมคลิก

บทความที่อาจสนใจ 

นวดหน้าย้อนวัย นวดอย่างไร ให้ดูย้อนวัย หน้าเด็ก?

นวดหน้ายกกระชับ ทำเองได้ จริงหรือ?

เทคนิคการนวดหน้าเรียวแบบง่ายๆ 10 นาที ก่อนนอน แบบฉบับอาจารย์แอ๊ด

วิธีแก้โบท็อกซ์ ด้วยการนวดหน้า

ข้อดีของการ “นวดหน้ากัวซา”

โครงสร้างผิว มีอะไรบ้าง!?

9 ปัจจัย!! ที่ทำให้ผิวหน้าแตกต่างกัน

นวดหน้าทองคำ ช่วยฟื้นฟูผิวหน้าได้ จริงหรือ?

รู้หรือไม่? ธุรกิจสปามีกี่ประเภท รู้ก่อนลงทุน ทำแล้วไม่เจ๊ง!!

หลักสูตรนวดหน้าสร้างอาชีพ เพิ่มทรัพย์

อาจารย์แอ๊ดสอนนวดหน้า ยกกระชับ ปรับรูปหน้า เรียนนวดหน้า กดจุด

สอบถามเพิ่มเติมคลิก

อยากเรียนนวดหน้าที่ไหนดี สอนนวดหน้าออนไลน์ นวดหน้าเรียว SPA บริการเพื่อความงามรับรองโดยกรม สบส เรียนเคาะหน้าเรียว คอร์สนวดหน้าสร้างอาชีพ เรียนนวดหน้าเกาหลี เรียนนวดหน้า สไตล์ญี่ปุ่น เรียนนวดหน้าฟรี เรียนนวดหน้าตัวเอง เรียนนวดหน้าผ่อนคลาย เรียนนวดหน้าด้วยเครื่อง

โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงาม มาตรฐานการสอนอันดับ 1 มากกว่า 19 ปี

ได้รับการรับรอง 4 กระทรวง

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงการต่างประเทศ

เปิดร้าน สมัครงานในไทย สมัครงานต่างประเทศ อาชีพเสริม

เรียนนวดหน้า สปา และนวดไทยครบวงจร

หลักสูตรผู้ให้บริการความงาม 150 ชั่วโมง ขึ้นทะเบียน สบส. ได้ 100% Health and Beauty Course 150 Hours

เปิดร้านหรือสมัครงานได้ทั้งไทยและต่างประเทศ

ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการความงาม 150 ชั่วโมง


🎁สนใจเรียน “นวดหน้าสร้างอาชีพ เพิ่มทรัพย์”🎁
สอบถาม และ ปรึกษา ฟรี !! ได้ที่
โทร : 083-9826422

#อาจารย์แอ๊ดสอนนวดหน้า #สอนนวดหน้าเรียวเคาะหน้า #นวดหน้ากัวซา #มาตรฐานการสอนอันดับ1

#สถสบันสอนนวดสปาอันดับ1 #นวดหน้าเรียวเดรนน้ำเหลือง #ออกกำลังใบหน้ากระทรวงสาธารณสุข