หลักสูตรคุณภาพ
ธุรกิจสปา ความรู้สปา

องค์ความรู้ด้านสปา

คำว่า SPA เป็นรากศัพท์มาจากภาษาลาติน (Sanus Per Aquam) หมายความว่า การดูแลสุขภาพโดยการใช้น้ำซึ่งช่วยให้มีสุขภาพที่ดีและผ่อนคลาย

สปา หมายถึง การบำบัดแบบองค์รวมที่เน้นการป้องกันการเจ็บป่วยมากกว่าการรักษาด้วยน้ำภายใต้การดูแลของนักบำบัด แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเป็นสถานที่ในการพักผ่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งสุขภาพองค์รวมที่ดี ควบคู่ไปกับการบำบัดด้วยวิธีการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ 

โดยใช้ศาสตร์สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส เป็นปัจจัยที่สร้างภาสะสมดุลระหว่างร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ อารมณ์

สปาจึงเป็นส่วนผสมของศาสตร์และศิลป์แห่งการบำบัดเพื่อสุขภาพที่รวมเอาหลักการของประสาทสัมผัสทั้ง 5 เข้าไว้ด้วยกัน

รูป คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา เช่น เครื่องแบบพนักงาน จำเป็นต้องรัดกุม และไม่หวือหวาจนเกินไป โดยรักษาความสวยงาม และความคล่องตัวของพนักงานในการทำงานรูปแบบอาคารการตกแต่งสวน การสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลาย เพิ่มความสดใส สดชื่น ให้กับสถานที่ด้วยสีเขียวจากต้นไม้นานาชนิด แต่งแต้มด้วยสีสันสวยๆ ของดอกไม้ ฯลฯ

รส คือ การกินอาหารแบบสปาควิซีน ซึ่งถือเป็นการบำบัดร่างกายวิธีหนึ่ง ด้วยการกินอาหารสุขภาพถูกสัดส่วนตามที่ร่างกายต้องการ โดยเฉพาะผักและผลไม้สดควรมีปริมาณมาก วัตถุดิบที่นำมาปรุงต้องสดจากไร่ไร้สารพิษ และดูน่ากิน แม้แต่การดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรอุ่นๆ เช่น น้ำขิง ชาเขียว ฯลฯ แต่ละแก้วล้วนมีสรรพคุณช่วยขับสารพิษที่ตกค้างภายในให้สลายออกมา

กลิ่น คือ การใช้ศาสตร์และศิลป์แห่งคันธบำบัด (Aromatherapy) ซึ่งเป็นกระบวนการและวิธีการในการส่งเสริมสุขภาพ และบำบัดรักษาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ของมนุษย์ด้วยกลิ่นหอมและน้ำมันระเหย ที่สกัดได้จากส่วนต่างๆ ของ พืชสมุนไพรไทย เช่น ดอก ใบ ราก ผล เปลือกไม้ ยางไม้ และกลิ่นหอมที่ได้จากสัตว์ เป็นต้น

เสียง คือ การได้ฟังดนตรีเบาสบายแนว Spiritual music หรือเป็นเสียงเลียนแบบธรรมชาติ อาทิ เสียงน้ำไหล เสียงน้ำหยด เสียงคลื่นลม หรือเสียงนกร้อง เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้สอดคล้องกบลมกลืน รู้สึกผ่อนคลายกับท่วงทำนอง

สัมผัส คือ การได้รับสัมผัสที่อ่อนโยน ทะนุถนอม จาก Spa Therapist ในการให้บริการนวด การทำทรีทเม้นต์ต่างๆ เพื่อบำบัดร่างกายและจิตใจให้เข้าสู่ภวังค์ นำสู่การผ่อนคลายอย่างล้ำลึก 

สปา ความรู้สปา ธุรกิจสปา

ประวัติความเป็นมาของสปา 

สปามีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัย กรีก โรมัน ที่มีการทำพิธีกรรมทางศาสนาด้วยการชำระล้างร่างกายจิตใจ และจิตวิญญาณด้วยน้ำ โดยมีการนำศาสตร์ของอโรมาเทอราพีใช้บำบัดสุขภาพแบบองค์รวม 

ถือได้ว่าชาวโรมันเป็นผู้ที่มีรสนิยมในการใช้ชีวิตอย่างมาก การอาบน้ำพุร้อนถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะใช้ทั้งการอาบทำความสะอาดร่างกายแล้วยังใช้ดูแลสุขภาพที่ดีอีกด้วย การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยในกลุ่มชนสูงเป็นสิ่งที่กระทำกันแพร่หลาย

คำว่า สปา ถือว่าก่อกำเนิดราวศตวรรษที่ 17 มาจากเมืองเล็กๆ ในประเทศเบลเยี่ยมที่ตั้งอยู่ในดินแดนที่ เรียกว่า เทือกเขาแห่งอาร์เดนเนส (Ardenes Mountains) ที่มีน้ำพุร้อนใช้ในการดูแลสุขภาพ เมืองนี้ได้รับการขนานนามว่า “Gem of the Adennes” การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมยังรวมถึงการทำสมาธิ การฝึกลมหายใจ การออกกำลังกาย วิธีการเหล่านี้จะช่วยในการลดระดับความเครียดได้

ประเทศไทย มีจุดเด่นอยู่ที่การบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติโดยเฉพาะการนวดที่มีหลักฐานที่ปรากฎอยู่ในสำหรับประเภทศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง ขุดพบที่ป่ามะม่วง จังหวัดสุโขทัย 

เมื่อถึงยุคสมัยกรุงศรีอุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระรารายณ์มหาราช การแพทย์แผนไทยรุ่งเรืองมากโดยเฉพาะการนวดไทย ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถได้มีการแบ่งส่วนราชการด้านการแพทย์แผนไทยให้มีกรมหมอนวด 

ศาสตร์การนวดไทยบางส่วนได้สูญหายไปจากการเกิดภาวะสงครามสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปนดให้ปั้นรูปฤาษีดัดตนครบ 80 ท่า และจารึกสรรพวิชาการนวดไทยลงบนแผ่นหินอ่อน 60 ภาพ แสดงถึงจุดนวดอย่างละเอียดประดับบนผนังศาลารายและบนเสาภายในวัดโพธิ์

องค์ประกอบของสปา

ตามคำนิยามของ The International SPA Association ( ISPA ) สปา ประกอบไปด้วยปัจจัยสำคัญ 10 ประการ ได้แก่ 

  1. น้ำ (Water) สามารถนำพไปใช้ได้หลายรูปแบบทั้งภายใน เช่น การดื่ม การกิน และภายนอก เช่น การอบ การแช่ หรือการนำมาเป็นส่วนประกอบในการบริการและการตกแต่งสถานที่
  2. การบำรุง (Nourishment) เช่น อาหารสุขภาพ เครื่องดื่มสมุนไพร และสารอาหารบำรุงต่างๆ 
  3. การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย ( Moverment, Exercise & Fitness ) การเคลื่อนไหวในท่าทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ กัน สร้างความกระปรี้กระเปร่า เพิ่มพลังงาน เช่น ออกกำลังกาย แบบต่างๆ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ บริการห้องออกกำลังกาย 
  4. การสัมผัส ( Touch ) เช่น การนวดและการสัมผัสที่สื่อสารความรู้สึกต่างๆ ให้ความรู้สึกที่อบอุ่น ผ่อนคลาย และบำบัดอาการปวดเมื่อย
  5. การบำบัดร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ( Body, Mind & Spirit ) กิจกรรมสุขภาพที่บูรณาการระหว่างความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่างกาย ความคิด จิตใจ และจิตวิญญาณกับสภาพแวดล้อม
  6. ศาสตร์ด้านความงาม ( Aesthetics ) การบำรุงรักษาความงามกับกระบวนการทที่ใช้ผลิตภัณฑ์พืชพรรณธรรมชาติ สมุนไพรต่างๆ ที่มีผลกับร่างกายมนุษย์
  7. สภาพแวดล้อม ( Environment ) สถานที่ตั้งประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม การออกแบบตกแต่ง รูปแบบบรรยากาศดี ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย
  8. การแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม ( Art, Culture, & Social ) เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่สร้างความสุนทรี และประทับใจในเวลาที่ได้พักผ่อน และมีสังคมที่ดีกับมิตรสหาย
  9. เวลา และจังหวะ ( Time, Space, Rhythms ) ตระหนักถึงการใช้เวลาและจังหวะชีวิตที่ได้ดูแลสุขภาพให้แก่ตนเอง มีเวลาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพโดยสอดคล้องกับวงจรธรรมชาติ
  10. ระบบการบริหารจัดการที่ดี ( Managenment and Operation System ) มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ

การแบ่งประเภทสปาได้กำหนดรูปแบบของธุกิจประเภทสปาไว้ 3 แบบ ดังนี้

กิจการนวดเพื่อเสริมสวยความงาม

1. กิจการนวดเพื่อเสริมสวย

การประกอบกิจการนวดในสถานที่เฉพาะ เช่น ร้านเสริมสวยหรือแต่งผม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงามด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบการจับ การประคบ การอบ หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามศิลปะการนวดเพื่อเสริมสวย ทั้งนี้ต้องไม่มีสถานที่อาบน้ำโดยมีผู้ให้บริการ

กิจการนวดเพื่อสุขภาพ

2. กิจการนวดเพื่อสุขภาพ

การนวดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อความเมื่อยล้า ความเครียด ด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การดัด การประคบการอบ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามศาสตร์และศิลปะของการนวดเพื่อสุขภาพทั้งนี้ต้องไม่มีสถานที่อาบน้ำโดยมีผู้ให้บริการ

ข้อสังเกตุ

– วัตถุประสงค์เพื่อการผ่อนคลาย

– วิธีการนวดตามศาสตร์และศิลปะการนวดเพื่อสุขภาพ

– ต้องไม่มีสถานที่อาบน้ำ โดยมีผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นข้อแตกต่างจากสถานบริการ

กิจการสปาเพื่อสุขภาพ

3. กิจการสปาเพื่อสุขภาพ

กิจการสปาเพื่อสุขภาพ คือ การประกอบกิจการที่ให้การดูแลเลริมสร้างสุขภาพ โดยประกอบไปด้วยบริการหลักและบริการเสริมประเภทต่างๆ

บริการหลัก ประกอบด้วย การนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ

บริการเสริม คือ กิจกรรมต่างๆ ที่ควรจัดให้มีอยู่ในเมนู เพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าสนใจ ให้มาใช้บริการบ่อยขึ้นและมีความหลากหลายในสปามากขึ้น ตัวอย่างของกิจกรรมต่างๆ เช่น

1. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

2. การทำสมาธิและโยคะ

3. การอบเพื่อสุขภาพ

4. การแพทย์ทางเลือก

5. โภชนบำบัดและการควบคุมอาหาร

บริการหลักของสปา บริการหลักของสปามีอยู่ 2 อย่าง

1. นวด

Swedish massage การนวดสวีดิช เป็นการใช้ลัษณะการนวดแบบกระต้นกล้ามเนื้อโดยการบิด การกระตุ้นด้วยฝ่ามือ การกดขยี้ด้วยนิ้ว การเคาะ การตีด้วยฝ่ามือ การเขย่า หรือสั่นกล้ามเนื้อ กายืดตึงขอวเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ 

การนวดแบบชนิดนี้ชวยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของเลือด พื้นฟูเซลล์ผิวที่อ่อนล้า ให้กลับคืนมีชีวิตชีวา อีกทั้งในจังหวะหนักๆ ของการนวดสวีดิชยังช่วยลดอาการตึงเศรียด คลายความเหนื่อยล้า และการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อแบบเรื้อรังได้

Aroma massage การนวดน้ำมันอโรม่าเป็นการนวดแบบเบาเพื่อความผ่อนคลายเป็นหลัก โดยใช้เทคนิค การนวด ผสมผสานกับน้ำมันหอมระเหย Essential oil เข้ามาช่วยในการบำบัดที่ให้ความเพลิดเพลินและผ่อนคลายเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยยังสามารถปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้

Balinese massage การนวดบาหลีใช้เทคนิคการนวดที่ต้องอาศัยความชำนาญจากการเรียนรู้และฝึกฝนน้ำหนักมือที่ต้องรู้การผ่อนและการลงน้ำหนัก จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่น ลดอาการปวดเมื่อย รู้สึกผ่อนคลายสบายตัว และยังทำให้โลหิตรวมถึงน้ำเหลืองในร่างกายไหลเวียนดีขึ้น อีกทั้งสามารถลดความดันโลหิตได้

Sport massage การนวดสปอร์ต จะเน้นการนวดหนักและล้ำลึกกว่าการนวดน้ำมันแบบอื่นๆ ซึ่งเป็นที่นิยมมากสำหรับพวกนักกีฬา และผู้ที่ชื่นชอบการนวดแบบหนักๆ เพื่อลดอาการปวดเมื่อย และให้ความผ่อนคลายยิ่งขึ้น 

Hot stone massage การนวดหินร้อน จะเป็นการนวดโดยใช้หินเข้ามาช่วยในการบำบัด Stone Therapy เป็นศาสตร์โบราณที่มีนานนับพัน ๆ ปี โดยมีหลักฐานหลายแห่งในการนำหินมาใช้ในการรักษา ซึ่งนักวิทยาศาสตร์พบว่าทางกรีกโบราณ ฮีบรูกรีกและประเทศในเอเชียตะวันออกหลายแห่ง เช่น หลักฐานจากกระดาษป่าปิรุสของอียิปต์มีอายุเกือบ 1,500 ปีก่อนคริสตักาล ซึ่งได้อธิบายเรื่องการรักษาอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ด้วยหินโดยใช้วิธีการง่าย ๆ จนถึงรักษาแบบขับซ้อน

2. น้ำ

– การดื่ม

– การอบ

– การแช่

– การอาบ

บริการเสริมของสปา

นอกเหนือจากบริการหลักของสปาแล้ว สปาที่ดีจะต้องมีบริการเสริมให้กับลูกค้า เช่น คนตรีบำบัด สุคนธบำบัด สีบำบัด ฯลฯ ดนตรีบำบัด ( Music Therapy ) คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการนำดนตรี หรือองค์ประกอบอื่นๆ ทางดนตรี มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนพัฒนาและคงรักษาไว้ซึ่งสุขภาวะของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม

สุคนธบำบัด หรือ อโรมาเทอราพี ( aromatherapy ) มาจากรากศัพท์ คือ คำว่า Aroma ซึ่งหมายถึง กลิ่นหอมจาก น้ำมันหอมระเหย และ therapy ซึ่งหมายถึง การบำบัด ดังนั้น จึงหมายความถึง ศาสตร์ของการใช้น้ำมันหอม ระเหยจากพืชเพื่อส่งเสริมให้สุขภาพจิตและสุขภาพกายให้ดีขึ้น

สีบำบัด เป็นการเชื่อมโยงจิตใจและร่างกาย จากการตอบสนองต่อสีต่างๆ ของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านบวกและลบ การใช้สีในชีวิตประจำวันถือได้ว่าแทรกอยู่ทุกด้าน ตั้งแต่การแต่งกาย ไปจนถึงการตกแต่งสถานที่ และการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม ก็มีการคำนึงถึงผลของสีที่มีต่ออารมณ์ ความรู้สึกของคนเสมอ

ประเภทธุรกิจสปา

ตามคำนิยามของ The Intemational Spa Association (ISPA) แบ่งชนิดของสปาออกเป็น 7 ประเภท

สปาน้ำพุร้อน สปาหน้า สปาตัว

1. น้ำพุร้อน สปา (Mineral Spring spa) 

สปาบริการน้ำพร้อนและบ่อน้ำแร่ เนื่องจากน้ำพุร้อนและน้ำแร่ มีแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละแห่งแรกเดิมทีของสปากำเนิดขึ้นที่ประเทศเบลเยี่ยม จุดประสงค์ในสมัยก่อนนั้นก็เพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วย และร่างกายอ่อนเพลีย

– น้ำแร่บางแห่งมีฤทธิ์เป็นด่าง

– น้ำแร่บางแห่งมีแร่ธาตุโซเดียมคลอไรด์ซัลเฟตสูงนิยมใช้กระตุ้นร่างกาย

– น้ำแร่บางแห่งมีแร่ธาตุเหล็กสูง ใช้ปรับแร่ธาตุ

การบริการสปาน้ำพุร้อนต้องมีการตรวจวัดปริมาณแร่ธาตุอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อดูปริมาณแร่ธาตุบางอย่าง นิยมใช้น้ำพุร้อนในการบำบัดโรคไชข้อ โรคเกา โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น ควรเป็นน้ำแร่ที่มีกำมะถันสูงกว่าในเลือดและร้อนพอเหมาะ คือ 40-46 องศาเซลเซียส ทั้งนี้กำมะถันช่วยรักษาโรคผิวหนัง บำรุงผิวพรรณ แต่มีข้อห้ามสำหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคเบาหวานระยะรุนแรง หลอดเลือดอักเสบ และการสูญเสียประสาทรับความร้อน-เย็น

วิธีการใช้น้ำพุร้อนด้วยระบบประปาที่ต่อท่อน้ำพุธรรมชาติเข้ามาสู่ห้องบริการ เช่น ห้องอาบน้ำของรีสอร์ทหรือในห้องพัก ผู้ที่ต้องการอาบควรอาบน้ำชำระร่างกายเสียก่อน แล้วเข้าไปแช่น้ำพุร้อนทั้งตัวนาน 20-30 นาที สามารถขัดถูร่างกายได้ (ยกเว้นบ่อน้ำแร่ธรรมชาติหรือการใช้รวมกัน) แต่ไม่ควรใช้สบู่ หลังจากนั้นล้างร่างกายด้วยน้ำประปาและนอนพักสักครู่

คลับสปา ธุรกิจสปา

2. คลับ สปา (Club Spa)

สปาที่มุ่งเน้นการออกกำลังกาย เสริมสร้างสมรรถนะในความแข็งแกร่งของกาย เป็นสปาขนาดเล็กที่มักจัดไว้เป็นวนหนึ่งของสถานบริการบริหารร่างกาย (Fitness) หรือศูนย์ (Health cub) ให้ผู้ที่มาออกกำลังกายได้ผ่อนคลายความตึงเครียด และมีการให้บริการด้านการนวดแบบสปอร์ต

ด้วยน้ำมันผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (เช่น สะระแหน่ ส้ม มะนาว เป็นต้น) การอบไอน้ำ การอบเซาน่า การแชน้ำร้อน น้ำเย็น รวมถึงโยคะ หรือการออกกำลังกายอื่นๆลปาประเกทนี้จะไม่มีห้องพักค้างคืนให้บริการ เหมาะสำหรับนักกีทำที่ใช้แรงกายมากและคนทั่วไปด้วย

โรงแรมและรีสอร์สสปา

3. โรงแรมและรีสอร์ทสปา (Hotel & Resort Spa)

สปาเน้นความเป็นสถานที่พักผ่อนและการนวด โดยเฉพาะมีการจัดให้สถานที่มีบรรยากาศดี ทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่สวยงาม ควบคู่ไปกับปรนนิบัติร่างกายผิวพรรณและบำบัดความเครียดจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

โรงแรมและรีสอร์ทสปามีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคตามโรงแรมและรีสอร์ทใหญ่ ๆ ในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ภูเก็ต เชียงไหม่ เชียงราย สมุย พัทยา หัวหิน ฯลฯ เน้นให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้ความสำคัญกับการนวดตัวมากกว่าทรีทเม้นท์เรื่องของความงามเพราะผู้ใช้บริการมักเป็นแขกของโรงแรมและรีสอร์ท ซึ่งเป็นลูกค้าชั่วคราวที่ไม่มีโอการกลับมาใช้บริการซ้ำ

เพราะทรีทเม้นท์ความงามนั้นจะได้ผลดีต้องใช้บริการซ้ำหลายๆ ครั้ง กิจกรรมอื่นที่มี เช่น บริการอาบน้ำแร่ แช่น้ำนม อบเซาน่า และอบไอน้ำ จัดเป็นบริการพื้นฐานที่สปาแทบทุกแห่งต้องมี โดยเฉพาะการอบตัวประเภทอบเซาน่าและอบไอน้ำบางแห่งอาจมีขัดผิว บำรุงผิวสปามือและสปาเท้าด้วย

เดสติเนชั่นสปา

4. เดสติเนชั่นสปา (Destination Spa)

สปาที่เน้นการพำนักยาวเพื่อทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสริมสุขภาพหรือฟื้นฟูสุขภาพของผู้ใช้บริการให้ดีขึ้น เป็นสถานที่บริการสปาแบบองค์รวม มีบริการครบวงจร เช่น มีการให้คำปรึกษาแนะนำ การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การนวดรูปแบบต่าง ๆ

การสร้างสมดุลโดยอาศัยความร้อนและความเย็นของน้ำที่เรียกว่าวารีบำบัด การฝึกโยคะ การสมาธิอาจมีแพทย์ทางเลือกประจำสปา เพื่อให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้องและตามด้วยเครื่องดื่มและอาหารสุขภาพในรูปแบบครัวสปา (Spa Cuisine)

เป็นโภชนะบำบัดที่มีนักโภชนาการคอยให้คำปรึกษาด้านอาหารการกินที่เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นอาหารมีวิตามิน แร่ธาตุครบถ้วนหรืออาหารพลังงานต่ำ กากใยสูงเพื่อควบคุมน้ำหนัก เน้นการรับประทานผักสด ผลไม้สด เนื้อปลา งดเนื้อสัตว์ใหญ่ งดบุหรี่ แอลกอฮอล์ บางแห่งอาจจะเน้นการรับประทานอาหารแบบมาโครไบใอติกในรีสอร์ทที่มีบริการสปาแบบองค์รวมลักษณะนี้จึงเป็นทั้งรีสอร์ทและเดสติเนชั่นสปาในเวลาเดียวกัน

เดย์สปา

5. เดย์สปา (Day Spa)

เป็นสปาไม่มีห้องพักค้างคืน ใช้ระยะเวลานสั้นประมาณ 1-5 ชั่วโมง ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องความสวยงามและผ่อนคลายเดย์สปาเป็นประเภทของสปาที่เปิดบริการมากที่สุดในเวลานี้ มักจะเน้นเรื่องความงามและการบำบัดให้คลายเครียดในเวลาสั้นๆ ไม่ต้องเข้าคอร์สปรับเรื่องโภชนาการอาหารการกิน หรือการออกกำลังกายเป็นธุกิจที่ขยายตัวค่อนช้างสูงในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

เนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่มากเหมือนธุรกิจสปาอื่น ๆ อาจจะใช้อาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าในสนามบิน หรือบริเวณบ้านที่ร่มรื่นดัดแปลงเป็นเดย์สปา พบว่าหากเลือกทำเลดีจะมีลูกค้าหมุนเวียนมาใช้บริการในปริมาณมาก

เมดิคอลสปา

6. เมติคอลสปา (Medical Spa)

สปาที่เน้นการบำบัดสุขภาพให้บริการจะเน้นเชิงการแพทย์มากกว่าสปาอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นการนำธรรมชาติบำบัดมาผสมผสานกับวิทยาการทางการแพทย์ ซึ่งอาจเป็นแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์ทางเลือก มักจะผสมผสานองค์ความรู้ระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันกับศาสตร์ทางการแพทย์แบบตะวันออกซึ่งมีมาแต่โบราณ เพื่อเสริมสร้างการดูแลรักษาสุขภาพแนวใหม่ เน้นแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของการเกิดโรค ตลอดจนการรู้จักดูแลตนเอง

โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางและบุคคลที่เชี่ยวชาญเฉพาะเมดิคอลสปาเป็นที่นิยมในต่างประเทศนานแล้ว ปัจจุบันในไทยก็ได้รับความนิยม โดยมักเป็นส่วนหนึ่งของคลีนิกเอกชนหรือในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ บางแห่งพัฒนามาจากสปาเพื่อความงามมาเป็นสปาเพื่อสุขภาพ

สปาบนเรือสำราญ

7. สปา บนเรือสำราญ (Cruise  Ship Spa)

สปาบนเรือสำราญจะเน้นการผ่อนคลายผสานการออกกำลังกายและการจัดเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพโภชนาการบำบัดความงาม การนวดหรือแม้แต่การจัดทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้จิตใจสงบ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความสุขสบายและรู้สึกผ่อนคลายในระหว่างการเดินทาง แนโน้มสปาบนเรือสำราญจะได้รับความนิยมมากขึ้น

สามารถติดตามรับชม รีวิวสอนนวดหน้า นวดหน้าเรียว หน้าเด็ก หน้าใส อ่อนวัย ความรู้ด้านสุขภาพและความงาม  ได้ที่ https://youtube.com/channel/UC17UE6WZgVyZ5wykxu11Bzg

โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงาม

 หรือช่อง YouTube:  โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงาม โดย อ.แอ๊ด  

อาจารย์แอ๊ดโรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงาม เรียนวดหน้า สปา นวดไทย นวดน้ำมัน ความงามครบวงจร

เปิดสอนนวดหน้า สปา นวดไทย ความงามครบวงจร  หลักสูตรที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจความสวยความงามตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการสอนอันดับ 1 มากกว่า 19 ปี ได้รับการรับรอง 4 กระทรวง เปิดร้าน สมัครงานในไทย สมัครงานต่างประเทศ อาชีพเสริม ขึ้นทะเบียน สบส. ได้ 100%

สอบถามเพิ่มเติม โทร : 083-982-6422, 080-932-9249   หรือ Line : @Masteradd  

Website : https://masteradd.academy/

สอบถามเพิ่มเติมคลิก

บทความที่อาจสนใจ 

นวดหน้าย้อนวัย นวดอย่างไร ให้ดูย้อนวัย หน้าเด็ก?

นวดหน้ายกกระชับ ทำเองได้ จริงหรือ?

เทคนิคการนวดหน้าเรียวแบบง่ายๆ 10 นาที ก่อนนอน แบบฉบับอาจารย์แอ๊ด

สปา คืออะไร ประวัติความเป็นมาอย่างไร !!

วิธีแก้โบท็อกซ์ ด้วยการนวดหน้า

ข้อดีของการ “นวดหน้ากัวซา”

โครงสร้างผิว มีอะไรบ้าง!?

9 ปัจจัย!! ที่ทำให้ผิวหน้าแตกต่างกัน

หลักสูตรนวดหน้าสร้างอาชีพ เพิ่มทรัพย์

อาจารย์แอ๊ดสอนนวดหน้า ยกกระชับ ปรับรูปหน้า เรียนนวดหน้า กดจุด

#อาจารย์แอ๊ดสอนนวดหน้า #มาตรฐานการสอนอันดับ1 #เรียนนวดหน้าแบบมืออาชีพห้าดาว

#โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงาม #ขึ้นทะเบียนกระทรวงสาธารณสุข_สบส

#เรียนวดหน้า #นวดหน้าเรียว #นวดหน้ากัวซา

สอบถามเพิ่มเติมคลิก

#นโยบายการเรียนการสอน

1)ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

2)กลัวลืม สามารถมาเรียนทวนซ้ำได้ฟรี

3)ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

4)มาเรียนฟรีทวนซ้ำจนกว่าจะเป็นมืออาชีพ

.เรียนนวดหน้า

#เรียนนวดหน้า #นวดไทยสปาขึ้น

ทะเบียนสบส.ได้ 100%

สามารถทำงานทั้งไทยและต่างประเทศ

กลัวเรียนแล้วลืม มาทวนซ้ำไม่จำกัดชม. ฟรี คุ้มสุดใน 3โลก

.

อาจารย์แอ๊ด

ผู้บริหาร Studio Academy

โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงามอันดับ1

ผู้บริหาร K beauty สมาพันธ์ความงาม

อันดับ1 ของประเทศเกาหลี ประจำประเทศไทย

.

ปรับโหงวเฮ้ง นวดหน้าผลักสิวอุดตัน

พร้อมใบประกาศ ไปทำงานต่างประเทศ

ลูกค้าประทับใจระดับVIP

.

#โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงาม

#เรียนนวดหน้า #โหงวเฮ้ง #ยกกระชับ

#นวัตกรรมใหม่ #หน้าเรียว #ถุงใต้ตา

#รักษาสิว #ธรรมชาติ

#สิวอุดตัน #รักษาสิวเสี้ยน

#นวดผลักสิว #รีดสิว

#รูขุมขนกว้าง #สุขภาพ

#MassageBangkok

#organic #origin

#นวดหน้าเรียว

#ออนไลน์

#อาชีพอิสระ

#อาชีพเสริม

#อาชีพเสริมทําที่บ้าน

#อาชีพเสริมหลังเลิกงาน

#อาชีพพารวย

#รายได้ดี

#นวดหน้าเรียว #ยกกระชับ

#หน้าเรียวไม่ง้อโบท็อก

#นวดหน้าออแกนิค

#นวดหน้าสปาขั้นสูง

#นวดหน้าปรับโหงวเฮ้ง

#เรียนนวดหน้าเรียว

#สอนนวดหน้าเรียว สู่สปาโลก

#รีดสิว #นวดผลักสิวอุดตัน

#โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงาม

อาจารย์แอ๊ดผู้อำนวยการและ

ผู้บริหารฝ่ายต่างประเทศ

#อาจารย์แอ๊ดสอนครู เทรนเนอร์ นวดหน้า สปาสู่สากล

#มาตรฐานการสอนอันดับ1

#ที่ปรึกษาผู้ประกอบการด้าน สกินแคร์สู่ตลาดอาเซียนและยุโรป

Line: @masteradd

สนใจเรียน “นวดหน้าสร้างอาชีพ เพิ่มทรัพย์”

สอบถาม และ ปรึกษา ฟรี !! ได้ที่ 

โทร :  083-9826422

ช่องทาง ติดตาม อาจารย์แอ๊ด เพื่อรับความรู้เพิ่ม ได้ที่

เรียนนวดหน้า : https://www.facebook.com/charmingacdemy