เรียนนวดหน้า เคาะหน้า ปรับหน้าเรียว 

สอนนวดหน้า สปา ความงามครบวงจร

โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงาม

สอนนวดหน้า สปา นวดไทย และความงามเชิงธุรกิจครบวงจร มาตรฐานการสอนอันดับ 1

รับรองโดยสมาคมศิลปาชีพแห่งประเทศไทย และ สมาพันธ์ความงามอันดับ 1 ในเกาหลี K-Beauty 

เคล็ดลับนวดหน้า เคาะหน้าเรียว สไตล์เกาหลี

เรียนนวดหน้า เคาะหน้า ปรับหน้าเรียว

การนวดกระชับปรับรูปหน้าเพราะหน้าเรียวสไตล์เกาหลี เป็นศาสตร์ทางเลือกที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการดูแลความสวยงามด้วยวิธีธรรมชาติ โดยไม่พึ่งศัลยกรรมหรือสารเคมีใดๆ ด้วยเทคนิคของการกระชับใบหน้าแก้ไขปัญหาของใบหน้า 

โดยเทคนิคการนวดในแบบต่างๆ เช่น เทคนิคการนวดแบบยกและล็อคใบหน้า เทคนิคการปั้นทรงใบหน้า เทคนิคการนวดเพื่อลดเลือนริ้วรอยอย่างเป็นธรรมชาติ และเทคนิคของการปรับรูปหน้าอย่างเหมาะสมให้เข้ากับลักษณะโครงหน้าแต่ละประเภท รวมทั้งการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เหมาะกับแต่ละสภาพผิว ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญของการดูแลผิวหน้า และนับว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการกระชับปรับรูปหน้าด้วยเช่นกัน

หลักสูตรเทคนิคพิเศษการนวดกระชับ ปรับรูปหน้า เคาะหน้าเรียวสไตล์เกาหลี เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ต้องการทำธุรกิจด้านความงาม และเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการต่อธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงามในปัจจุบัน ด้วยเทคนิคการกระชับและปรับรูปหน้า จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านสุขภาพและความงามโดยไม่พึ่งอุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีต้นทุนราคาสูง 

ซึ่งจะสร้างความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการที่หันมาดูแลสุขภาพและความสวยงามในปัจจุบัน ทำให้ผู้ศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างมืออาชีพ เป็นอีกหนึ่งทรีทเม้นท์ที่สร้างรายได้และเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 

นวดหน้าผ่อนคลาย นวดหน้าเรียว ยกกระชับ รีดสิว ผลักสิว ดีท๊อกซ์

Pro V Shape Korea Style 

นวดยกกระชับ ปรับรูปหน้า เคาะหน้าเรียวสไตล์เกาหลี

เคาะหน้าเรียวสไตล์เกาหลี

การนวดกระชับ ปรับรูปหน้า เคาะหน้าเรียวสไตสเกาหลี คือ คาสตร์ของการส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของใบหน้าในการฟื้นฟู ยกกระชับ ลดเลือนริ้วรอย ต้านการหย่อนคล้อยของใบหน้า ด้วยการส่งเสริมหน้าที่การทำงานโดยการนวดกระตุ้นการทำงาน เพิ่มการไหลเวียน เร่งการเผาผลาญและกำจัดของเสีย พื่อให้รูปหน้าคงกระชับอย่างเหมาะสม

ศาสตร์ของกระชับ ปรับรูปหน้า เป็นศาสตร์ที่ศึกษาถึงปัญหา และกลไกของร่างกายที่ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบหน้า เช่น ปัญหาการหย่อนคล้อยของใบหน้าที่เกิดจากไขมันบริเวณแก้มเกิดการฝ่อลีบและห้อยย้อยลงมา ทำให้ใบหน้าเกิดการหย่อนคล้อย เปลี่ยนจาก V-Shape เป็น U-Shape

ปัญหาใบหน้าช่วงกรามบวมใหญ่ ซึ่งเกิดจากการสะสมของไขมันส่วนเกินและการสะสมของกรดแลคติคบริวณใบหน้า แม้ในบางกรณีปัญหาของใบหน้าช่วงกรามบวมใหญ่นั้น จะเกิดจากลักษณะโครงสร้างของกระดูกบริเวณใบหน้าก็ตาม แต่ก็มีหลายกรณีที่ปัญหานี้เกิดจากกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง

ซึ่งเกิดจากการใช้งานที่มากเกินไป เช่น การเคี้ยวอาหารแข็ง การพูดเป็นเวลานานๆ เป็นต้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดใบหน้าบวมใหญ่ ปัญหาของริ้วรอยที่เกิดจากทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าที่มากเกินไปรวมทั้งปัญหาจากผิวหน้าขาดความชุ่มชื่นซึ่งเป็นผลให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายขึ้น

ดังนั้น ศาสตร์ของการนวดกระชับ ปรับรูปหน้าจึงเป็นศาสตร์ที่ศึกษาถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับใบหน้าโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์มาอธิบายและหาสาเหตุที่ท้จริงเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการศึกษาถึงหลักายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของใบหน้าเพื่ออธิบายถึงกลไกการทำงานของใบหน้าและระบบต่างๆ ของร่างกายเพื่อแก้ไขปัญหาของใบหน้า รวมทั้งศึกษาถึงกลไกการกำจัดของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ผ่านทางระบบไหลเวียนเลือดโลหิตและระบบไหลเวียนน้ำเหลือง

การนวดกระชับ ปรับรูปหน้า เคาะหน้าเรียวสไตล์เกาหลี เป็นศาสตร์ที่ใช้ทคนิคของการกระชับใบหน้า แก้ไขปัญหาของใบหน้าด้วยเทคนิคการนวดในแบบต่างๆ เช่น เทคนิคการนวดแบบยกและล็อคใบหน้าให้ยกกระชับ เทคนิคการปั่นทรงของใบหน้า เทคนิคการนวดเพื่อลดเลือนริ้วรอยอย่างเป็นธรรมชาติ

เทคนิคของการปรับรูปหน้าอย่างเหมาะสมให้เข้ากับลักษณะโครงหน้าแต่ละประเภท รวมทั้งการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เหมาะกับแต่ละสภาพผิวซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญของการดูแลผิวหน้าและนับว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการกระชับปรับรูปหน้าด้วยเช่นกัน

รูปหน้า ( Face Shapes ) 

ประเภทของรูปหน้าจะมีความแตกต่างกันตามโครงสร้างของแต่ละบุคคลโดยทั่วไปสามารถแบ่งรูปหน้าได้เป็น 6 ประเภท 

รูปหน้าทรงต่างๆ หน้ารูปไข่ หน้าหลม หน้ายาว หน้ารูปหัวใจ หน้าเหลี่ยม

1. หน้ารูปไข่ ( Oval Face Shapes ) คือใบหน้าที่สมบูรณ์แบบมีรูปโครงหน้าเรียวเป็นวงรีพอดี โครงมีส่วนโค้งของโครงหน้าเหมือนรูปไข่ไม่มีเหลี่ยม ไม่กลมอูมบริเวณคาง ขากรรไกร ถือเป็นรูปหน้าที่สมบูรณ์ที่สุด สำหรับคนรูปหน้าอื่นๆ จะต้องพยายามแก้ไขรูปหน้าเพื่อให้ใกล้เคียงกับรูปไข่ที่สุด

2. หน้ากลม ( Round Face Shapes ) คือใบหน้าที่อิ่มเต็มบริเวณโหนกแก้มกว้างมากกว่าปกติ และปลายคางกลมมนเส้นรอบโครงสร้างหน้าเป็นโค้งวงกลม และขนาดความกว้างและความยาวของใบหน้าเกือบจะเท่าๆ กัน

3. หน้ายาว ( Oblong Face Shapes ) คือใบหน้าที่มีส่วนของหน้าผากถึงปลายคางยาวกว่าปกติ และส่วนกว้างระหว่างแก้มน้อยเกินไป สัดส่วนบางช่วงไม่เท่ากัน เช่น ส่วนหน้าผากถึงคิ้ว และส่วนปลายจมูกถึงปลายคาง จะยาวมากกว่าส่วนคิ้วถึงปลายจมูก

4. หน้ารูปหัวใจ ( Heart Face Shapes ) คือใบหน้าที่มีส่วนของหน้าผาก แก้มข้าง และขมับกว้างเกินไป ส่วนขากรรไกรและปลายทางแคบแหลมเล็กเกินไป โครงหน้าแบบนี้จะมีคางที่ค่อนข้างแหลม มีไรผมตรงหน้าผากเป็นรูปหัวใจ

5. หน้าเหลี่ยม ( Sqare Face Shapes ) คือใบหน้าที่มีส่วนของขากรรไกรเป็นเหลี่ยมกลางออกอย่างเห็นได้ชัดเจน และมุม 2 ข้างไรผมที่หน้าผากเป็นมุมเหลี่ยม

6. รูปหน้าสามเหลี่ยมหรือตัววี รูปหน้า V-Shape คือโครงหน้าที่เหมือนสามเหลี่ยมกลับหัวเนื่องจากมีส่วนหน้าผากกว้างและสูง มีเส้นกรอบหน้าแคบเรียวลงมาจนถึงส่วนคาง ในขณะที่ส่วนคางจะแหลมจนเห็นได้ชัดคล้ายเป็นเป็นตัววี

นอกจากรูปหน้าทั้ง 6 ประเภทข้างต้นแล้ว บางคนอาจจะมีใบหน้าที่มีรูปแบบผสม โดยมีทั้ง 2 รูปหน้าอยู่ในหน้าเดียว เช่น หน้ายาวและหน้าเหลี่ยม, หน้ารูปหัวใจและหน้ากลม เป็นต้น 

ปัจจัยที่ทำให้เกิดร้ิวรอย

ริ้วรอย ( Wrinkle )

ริ้วรอยเกิดจากเส้นใยคอลลาเจน และอีลาสตินใต้ผิวหนัาถูกทำลาย ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น อายุ รังสียูวี มลภาวะ ความเครียด การสูบบุหรี่ เป็นต้น สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดริ้วรอย คือ อายุ เมื่อเราอายุมากขึ้นคอลลาเจนและอิลาสดินในผิวจะถูกผลิตได้นัอยลงทำให้ผิวเกิดริ้วรอยได้งายขึ้น เนื้อเยื่อเกี่ยวพันเหล่านี้จะอยู่ที่ใต้ผิวหนังเป็นเวลาหลายสิบปีโดยไม่มีการทดแทนขึ้นมาใหม่ 

ผิวจะมีลักษณะฝ่อบางลง สูญเสียความยืดหยุ่น ทำให้เกิดเป็นร่องรอยตื้น ๆ ที่จะหายไปเพื่อดึงให้ผิวหนัาตึง และเมื่ออายุมากขึ้นจะมีการสูญเสียไขมันที่ผิวหนังในบางบริเวณ แต่จะมีการสะสมของไขมันที่บริเวณอื่นแทน 

บริเวณที่มีการสูญเสียไขมัน ได้แก่ ขมับ รอบตา รอบปากและหน้าผาก ส่วนการสะสมไขมันจะเกิดในบริเวณข้างแก้มและคอแทนทำให้มีการตอบขอบขมับและหน้าผาก แต่จะมีการย้อยของแก้มและคาง ทำให้ช่องแก้มเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ริ้วรอยยังเกิดได้จากการขยับกล้ามเนื้อบนใบหน้าทำให้เกิดหดตัวและคลายตัวซ้ำๆ เพื่อแสดงอารมณ์ทางสีหน้าอย่างต่อเนื่อง (Dynamic Wrinkles) เช่น การยิ้ม หัวเราะ ขมวดคิ้ว เป็นต้น ส่วนมากมักเกิดกับบริเวณหางตา หรือที่เรียกว่า “รอยตีนกา” (Crow’s Feet) หรือเกิดเป็นร่องแนวยาวบริเวณหน้าผากและระหว่างคิ้ว

ริ้วรอยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. ริ้วรอยตื้น (Fine wrinkles) 

มีลักษณะเป็นเส้นบางๆ ที่ผิวมักเกิดบิริเวณเก้มเป็นผลมาจากการที่ผิวแห้งและขาดความชุมชื้น เนื่องจากถูกทำร้ายจากการใช้สารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแก่ผิวการชะล้างทำความสะอาดผิวที่รุนแรงเกินไป โดยเฉพาะการใช้น้ำอุ่นหรือน้ำร้อนล้างหน้า ตลอดจนมลภาวะจากสภาพแวดล้อมต่างๆ และการใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่ไม่เพียงพอ ริ้วรอยประเภทนี้สามารถแก้ไขได้ง่าย โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เหมาะสมในการช่วยกักเก็บและเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวเป็นประจำ

2. ริ้วรอยร่องลึก (Deep wrinkles or skinfolds)

จากความหย่อนคล้อยของโครงสร้างผิว ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นร่องลึกบริเวณมุมปีกจมูกโค้งมาที่มุมปาก และอาจโค้งยาวลงมาถึงคางคล้ายเครื่องหมายวงเล็บรอบปากนำไปสู่ความหย่อนคล้อยที่ปรากฎขึ้นเป็นร่องแก้มทั้ง 2 ข้าง ริ้วรอยประเภทนี้เป็นผลมาจากการลดลงของคอลลาเจนในผิวและการเปลี่ยนแปลงของอิลาสตินตามธรรมชาติจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น ริ้วรอยประเภทนี้จัดเปีนริ้วรอยที่เกิดขึ้นถาวร (static wrinkle)

ปัจจัยที่ทำให้เกิด ริ้วรอย

1. อายุ พบว่าจะแตกต่างกันตามวัยที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

  • ปลายอายุ 20 เริ่มมีริ้วรอยบางๆ ที่ใต้ตา ริ้วรอยรอบๆ ตา ซึ่งเป็นผลจากการยิ้ม
  • ต้นอายุ 30 มีริ้วรอยบางๆ รอบดวงตาลึกขึ้น และรวมตัวชัดเป็นรอยเหี่ยวน รอยตีนกาที่หางตา และริ้วรอยบางๆ ระหว่างคิ้วและบนหน้าผาก ที่เป็นผลจากกิริยาขมวดคิ้ว
  • ปลายอายุ 30 รอยเหี่ยวย่นรอบดวงตา หน้าผาก และหว่างคิ้วเพิ่มมากขึ้น รอยเหี่ยวย่นรอบริมฝีปากรอยเหี่ยวใต้ตา และร่องแก้มหย่อนคล้อยตามแรงโน้มถ่วงของโลก
  • อายุ 40 ขึ้นไป รอยเหี่ยวย่นรอบดวงตา ริมฝีปาก หน้าผาก และหว่างคิ้ว รอยเหี่ยวย่นจากการหย่อนคล้อยของผิวหน้า เส้นริ้วรอยที่ลำคอ

2. ปริมาณสารคอลลาเจนที่อยู่ใต้ผิว เมื่ออายมากขึ้น ร่างกายผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงหรือความสมบูรณ์ของคอลลาเจนเสื่อมลง ส่งผลให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายขึ้น

3. สภาวะแวดล้อมและพฤติกรรม ปัจจัยภาพนอกเช่นสภาวะแวดล้อมและพฤติกรรมมีส่วนในการเกิดริ้วรอย เช่น แสงแดค การสูบบุหรี่จัด การที่น้ำหนักขึ้นๆ ลงๆ เป็นต้น

4. แสงแดด รังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นให้ผิวสร้างอนุมลอิสระขึ้นและเข้าไปทำลายอีลาสดิน และคอลลาเจนในผิวหนังให้เสื่อมสภาพเร็วขึ้น โดย UVA จะค่อยๆทำให้ผิวเสื่อมสภาพ ทำลายความแข็งแรงของอีลาสตินและคอลลาเจนใต้ผิวหนัง สวน UVB ทำให้ผิวแก่เร็วและทำให้ผิวไหม้เกรียมปวดแสบปวดร้อน และเป็นมะเร็งที่ผิวหนังได้

5. บุหรี่ สารนิโคตินและสารเคมีอื่นๆ ในบุหรี่มีส่วนทำให้คอลลาเจนในผิวเสื่อมลง นำไปสู่การเกิดริ้วรอย และการหย่อนคล้อยของผิว

โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงาม

มาตรฐานการสอนอันดับ 1 มากกว่า 19 ปี

สอนนวดหน้าสปาจบแล้วมีงานรองรับ

ก่อนเรียนนวดหน้า กรุณาโทรเช็ค สถาบันที่สามารถขึ้นทะเบียนสาธารณสุขได้

สายด่วน สบส

สอนเป็นครูเทรนเนอร์สปานวดหน้า International

ครูเทรนเนอร์นวดหน้า

• ใบประกาศสาธารณสุขรับรอง ขึ้นทะเบียนได้ 100%

ปรึกษาฟรี! ยังไม่เรียน ก็ปรึกษาได้

ผ่อนชำระค่าเรียนได้ ทยอยเรียนได้ เน้นปฏิบัติได้จริง 

เทรนเนอร์นวดหน้าสปา

โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงาม

สอนนวดหน้า สปา นวดไทย และความงามเชิงธุรกิจครบวงจร มาตรฐานการสอนอันดับ 1

รับรองโดยสมาคมศิลปาชีพแห่งประเทศไทย และ สมาพันธ์ความงามอันดับ 1 ในเกาหลี K-Beauty 

ได้รับการรับรอง 4 กระทรวง

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง 4 กระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการต่างประเทศ

สอนแบบจับมือทำ รู้น้ำหนักมือ

บรรยากาศการเรียนการสอน คลาสนวดหน้าสร้างอาชีพ เพิ่มทรัพย์ สปา ความงามครบวงจร

สอนจนคุณมั่นใจ สามารถสร้างรายได้ไม่จำกัด!!

บรรยากาศการเรียนการสอน คลาสนวดหน้าสร้างอาชีพ เพิ่มทรัพย์ สป ความงามครบวงจร

ถ้าคุณพร้อมเราก็พร้อมเคียงข้างคุณ

ให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในธุรกิจสุขภาพและความงามได้อย่างอุ่นใจว่า คุณไม่ได้เดินโดยลำพัง “เราสัญญา”

โรงเรียนพันาสุขภาพและความงาม สอนนวดหน้า สปา นวดไทย ความงามครบวงจร

สามารถติดตามรับชม รีวิวสอนนวดหน้า นวดหน้าเรียว หน้าเด็ก หน้าใส อ่อนวัย ความรู้ด้านสุขภาพและความงาม  ได้ที่ https://youtube.com/channel/UC17UE6WZgVyZ5wykxu11Bzg

 หรือช่อง YouTube:  โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงาม โดย อ.แอ๊ด  

อาจารย์แอ๊ดสอนนวดหน้าเรียว ยกกระชับ

เปิดสอนนวดหน้า สปา นวดไทย ความงามครบวงจร  หลักสูตรที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจความสวยความงามตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการสอนอันดับ 1 มากกว่า 19 ปี ได้รับการรับรอง 4 กระทรวง เปิดร้าน สมัครงานในไทย สมัครงานต่างประเทศ อาชีพเสริม ขึ้นทะเบียน สบส. ได้ 100%

สอบถามเพิ่มเติม โทร : 083-982-6422, 080-932-9249   หรือ Line : @Masteradd  

Website : https://masteradd.academy/

สอบถามเพิ่มเติมคลิก

บทความที่อาจสนใจ 

นวดหน้าย้อนวัย นวดอย่างไร ให้ดูย้อนวัย หน้าเด็ก?

นวดหน้ายกกระชับ ทำเองได้ จริงหรือ?

เทคนิคการนวดหน้าเรียวแบบง่ายๆ 10 นาที ก่อนนอน แบบฉบับอาจารย์แอ๊ด

สปา คืออะไร ประวัติความเป็นมาอย่างไร !!

วิธีแก้โบท็อกซ์ ด้วยการนวดหน้า

ข้อดีของการ “นวดหน้ากัวซา”

โครงสร้างผิว มีอะไรบ้าง!?

9 ปัจจัย!! ที่ทำให้ผิวหน้าแตกต่างกัน

นวดหน้าทองคำ ช่วยฟื้นฟูผิวหน้าได้ จริงหรือ?

หลักสูตรนวดหน้าสร้างอาชีพ เพิ่มทรัพย์

สอบถามเพิ่มเติมคลิก

#นโยบายการเรียนการสอน

1) ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

2) กลัวลืม สามารถมาเรียนทวนซ้ำได้ฟรี

3) ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

4) มาเรียนฟรีทวนซ้ำจนกว่าจะเป็นมืออาชีพ

สอบถามเพิ่มเติมคลิก

.เรียนนวดหน้า

#เรียนนวดหน้า #นวดไทยสปาขึ้น

ทะเบียนสบส.ได้ 100%

สามารถทำงานทั้งไทยและต่างประเทศ

กลัวเรียนแล้วลืม มาทวนซ้ำไม่จำกัดชม. ฟรี คุ้มสุดใน 3โลก

.

อาจารย์แอ๊ด

ผู้บริหาร Studio Academy

โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงามอันดับ1

ผู้บริหาร K beauty สมาพันธ์ความงาม

อันดับ1 ของประเทศเกาหลี ประจำประเทศไทย

.

ปรับโหงวเฮ้ง นวดหน้าผลักสิวอุดตัน

พร้อมใบประกาศ ไปทำงานต่างประเทศ

ลูกค้าประทับใจระดับVIP

.

#โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงาม

#เรียนนวดหน้า #โหงวเฮ้ง #ยกกระชับ

#นวัตกรรมใหม่ #หน้าเรียว #ถุงใต้ตา

#รักษาสิว #ธรรมชาติ

#สิวอุดตัน #รักษาสิวเสี้ยน

#นวดผลักสิว #รีดสิว

#รูขุมขนกว้าง #สุขภาพ

#MassageBangkok

#organic #origin

#นวดหน้าเรียว

#ออนไลน์

#อาชีพอิสระ

#อาชีพเสริม

#อาชีพเสริมทําที่บ้าน

#อาชีพเสริมหลังเลิกงาน

#อาชีพพารวย

#รายได้ดี

#นวดหน้าเรียว #ยกกระชับ

#หน้าเรียวไม่ง้อโบท็อก

#นวดหน้าออแกนิค

#นวดหน้าสปาขั้นสูง

#นวดหน้าปรับโหงวเฮ้ง

#เรียนนวดหน้าเรียว

#สอนนวดหน้าเรียว สู่สปาโลก

#รีดสิว #นวดผลักสิวอุดตัน

#โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงาม

อาจารย์แอ๊ดผู้อำนวยการและ

ผู้บริหารฝ่ายต่างประเทศ

#อาจารย์แอ๊ดสอนครู เทรนเนอร์ นวดหน้า สปาสู่สากล

#มาตรฐานการสอนอันดับ1

#ที่ปรึกษาผู้ประกอบการด้าน สกินแคร์สู่ตลาดอาเซียนและยุโรป

Line: @masteradd

สนใจเรียน “นวดหน้าสร้างอาชีพ เพิ่มทรัพย์”

สอบถาม และ ปรึกษา ฟรี !! ได้ที่ 

โทร :  083-9826422

ช่องทาง ติดตาม อาจารย์แอ๊ด เพื่อรับความรู้เพิ่ม ได้ที่

เรียนนวดหน้า : https://www.facebook.com/charmingacdemy

อยากเรียนนวดหน้าที่ไหนดี สอนนวดหน้าออนไลน์ นวดหน้าเรียว SPA บริการเพื่อความงามรับรองโดยกรม สบส เรียนเคาะหน้าเรียว คอร์สนวดหน้าสร้างอาชีพ เรียนนวดหน้าเกาหลี เรียนนวดหน้า สไตล์ญี่ปุ่น เรียนนวดหน้าฟรี เรียนนวดหน้าตัวเอง เรียนนวดหน้าผ่อนคลาย เรียนนวดหน้าด้วยเครื่อง